Heavy rains lash Khor Fakkan, Fujairah - Abu Dhabi - Information Portal