Heavy rains lash Khor Fakkan, Fujairah – Abu Dhabi – Information Portal