GoAir Explores Kuwait, Teheran Routes for International Foray – Abu Dhabi – Information Portal