Main Aur Charles – Hindi movie – in Abu Dhabi – Abu Dhabi – Information Portal